آدرس دبیرخانه انجمن :

تهران ، خیابان شهید رجایی ، میدان هادی ساعی ، خیابان شهید نیری ، کوچه شاهد ، مجتمع کسری (3) ، طبقه 2 ، واحد 7

55930121-021

55934055-021

55972486-021

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.iranmsa.ir

www.iranmsa.com